Ocena brak

Co to jest terapia hormonalna?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Terapia hormonalna zasługuje na określenie cudu współczesnej medy­cyny. Podobnie jak wiele innych odkryć naukowych, metody leczenia z wykorzystaniem środków hormo­nalnych wzbudzały początkowo wie­le kontrowersji, ale obecnie cieszą się juz powszechną akceptacją.
Terapia hormonalna polega na podawaniu pacjentom hormonów doustnie lub w za­strzykach, w celu zastąpienia hormonów normalnie wytwarzanych przez organizm lub wzmocnienia ich działania. Zastosowanie terapii hormonalnej jest konieczne wtedy, gdy gruczoły dokrewne (które wydzielają hormony bezpośrednio do krwiobiegu) nie spełniają prawidłowo swoich funkcji. Najczęściej leki hormonalne podaje się ko­bietom w średnim wieku, cierpiącym na niedobór lub całkowity brak estrogenów związany z meno-pauzą, jednak terapia hormonalna stosowana jest także w leczeniu wielu innych schorzeń.
Hormony to substancje chemiczne, za pośred­nictwem których mózg przekazuje polecenia i in­formacje do innych narządów i tkanek (zwanych efektorowymi). Są one wydzielane do krwiobiegu w bardzo małych ilościach i przenoszone przez krew w rozmaite miejsca w celu wywołania w nich określonych reakcji. Hormony zapoczątkowują różne procesy chemiczne oraz kontrolują wzrost i rozwój tkanek organizmu.

Podobne prace

Do góry