Ocena brak

Co to jest terapia behawioralna?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Terapia behawioralna opiera się na klasycznych metodach wywoływania odruchu warunkowego. Ta forma terapii jest często stosowana w szpita­lach dla umysłowo chorych. Jest ona rozwinięciem teorii B.F. Skinnera. Teorie Skinnera powstały w wyniku badań nad szczurami, które próbowano uczyć pewnych zachowań. Skinner odkrył, że szczur zaczyna powtarzać te czynności, za które otrzymuje nagrodę. Dzięki specjalnemu systemowi nagradzania można nauczyć pacjentów znaj­dujących się w krańcowych stanach rozstroju umysłowego modyfikowania swojego własnego zachowania i osiągania poziomu zachowania akceptowanego społecznie, czego wcześniej nie byli w stanie zrobić.
Na przykład pacjentów, o których uważa się, że nie potrafią sami jeść, można nauczyć samodziel­ności, jeśli będą otrzymywali nagrody za każdym razem, kiedy w oczekiwany sposób zachowają się w jadalni. Metoda behawioralna często wykorzy­stywana jest do redukowania objawów stanów lękowych lub fobii.

Podobne prace

Do góry