Ocena brak

Co to jest teoria psychoanalizy Freuda?

Autor /Andy Dodano /31.01.2012

Pod koniec XIX wieku Zygmunt Freud, psy­chiatra praktykujący w Wiedniu, stworzył rewolu­cyjną teorię w celu wyjaśnienia patologicznych zachowań u swoich pacjentów. Na jej podstawie rozwinął pewną formę psychoterapii, która otrzy­mała nazwę psychoanalizy freudowskiej. Psycho­analiza w znaczący sposób przyczyniła się do lep­szego rozumienia ludzkich zachowań.

Psychoanaliza.
Freud uważał, że zachowaniem ludzi kierują instynkty seksualne. W pierwszych kilku latach życia instynkty te dominują w naszym zachowaniu, ale później rodzice i społeczeństwo uczą dziecko, jak należy je tłumić. Freud twierdził, że ponieważ małe dziecko dowiaduje się, że wrodzone instynk­ty są „zle", to w dorosłym życiu wzbudzają w nim silny niepokój; aby się przed nim uchronić, czło­wiek kryje je w swojej psychice. Instynkty jednak nie znikają i choć człowiek nie jest tego świadomy, w dalszym ciągu wpływają na jego zachowanie. Tłumione myśli i uczucia znajdujące się w naszej podświadomości często dają o sobie znać w for­mie irracjonalnych zachowań, od pozornie nic nie znaczących przejęzyczeń (tzw. „freudowskie prze­języczenia") do wyraźnych objawów szaleństwa. Wszystkie swoje poglądy Freud zawarł w kontro­wersyjnej książce Wstęp do psychoanalizy (1917), która przyniosła mu szeroki rozgłos. Prace Freuda zyskały wielu zwolenników, z których najsławniej­szymi byli Carl Jung i Alfred Adler; obaj opraco­wali własne odmiany psychoanalizy. Wszystkie te osiągnięcia doprowadziły do wypracowania no­wych sposobów pojmowania ludzkiej osobowości.

Podobne prace

Do góry