Ocena brak

Co to jest telegraf?

Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012

Telegraf, czyli pierwsze elektrycz­ne urządzenie do przesyłania informacji na odległość, wyko­rzystywał technikę cyfrową. Wyna­leziony później telefon przesyłał dźwięki w postaci sygnałów ana­logowych. Obecnie znowu zaczyna się era telefonii cyfrowej.
D o stworzenia prostego, elektrycznego sys­temu sygnałowego potrzeba zaledwie paru elementów. Aby przesłać sygnał po kablu, należy dysponować baterią oraz wyłącznikiem. Do odebrania sygnału wystarczą elektromagnes i igła magnetyczna. Prąd elektryczny, przepływając przez elektromagnes, indukuje pole magnetyczne, które odchyla igłę kompasu. Problem może stano­wić jednak opracowanie całego systemu, dzięki któremu informacje mogłyby być łatwo kodowane przez nadawcę, przesyłane i szybko interpretowa­ne przez odbiorcę.

Podobne prace

Do góry