Ocena brak

Co to jest szereg czasowy?

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Szeregi czasowe są podstawą analizy zmian poziomu zjawiska w czasie.

Szeregiem czasowym (dynamicznym) nazywamy ciąg wartości badanego zjawiska obserwowanego w kolejnych jednostkach czasu (t,yt) t= 1,2, ..., n lub t=0,1,2, ..., n zaś yt oznacza wielkość badanego zjawiska w jednostce czasu t. W szeregach czasowych zmienną niezależną jest czas, a zmienną zależną – wartości liczbowe badanego zjawiska.

Podobne prace

Do góry