Ocena brak

Co to jest standaryzowany układ normalny i jak przeprowadza się proces standaryzacji?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Jest to rozkład normalny, który uległ przekształceniu a po którym ma parametr E(U)=o; DZ(U)=1. Jego dystrybuanta jest stablicowana. Standaryzacja jest to przekształcenie, którego celem może być prowadzenie różnych rozkładów zmiennej o różnym przeciętnym poziomie i stopniu zróżnicowania dla porównywalności.

Standaryzację przeprowadza się w następujący sposób: od wartości zmiennej odejmuje się jej wartość oczekiwaną i otrzymaną różnicę dzieli się przez odchylenie standardowe.

Jakie testy są używane do weryfikacji hipotezy H012 i jakie są kryteria wyboru?

- test T-studenta, jeżeli populacja ma rozkład normalny o nieznanych parametrach;

- test U, jeżeli populacja generalna ma dowolny rozkład o nie znanych parametrach (duża próba) lub gdy populacja generalna ma rozkład normalny o nieznanym u, ale znanym (mała próba).

Podobne prace

Do góry