Ocena brak

Co to jest sponsoring?

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Sponsoring to bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie, wyrażane w pieniądzu, rzeczach lub usługach, dokonywane przez określony podmiot (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią zobowiązań wykazanych w umowie sponsoringowej, a zmierzających do utrwalenia lub spotęgowania renomy tego podmiotu, do podwyższenia stopnia jego popularności w określonym społecznym oraz do zwiększania jego zysków.

Sponsoring to sposób komunikowania się firmy prowadzącej działalność gospodarczą z rynkiem, a zwłaszcza z jego klientelą. Sponsoring jest skuteczną formą docierania do całych grup konsumenckich, jak i do indywidualnych odbiorców, promując określonego producenta towarów bądź jego usługi.

Sponsorem może być instytucja (firma), grupa osób fizycznych, prawnych, osoba publiczna, prywatna, która decydując się na finansowanie danego przedsięwzięcia lub osoby wiąże z tym bezpośrednio lub pośrednio korzyści.

Sponsorowanie – czyli świadczenie – było i jest dość powszechnie znane, choć wcześniej występowało w formie mecenatu. W XV w. mecenasami nazywano osoby, które opiekowały się artystami, wynalazcami, ludźmi o niekonwencjonalnych poglądach, uzdolnieniach, predyspozycjach. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku zaczęto wykorzystywać mecenat do celów gospodarczych, wiążąc działalność przemysłową, usługową, handlową ze sponsoringiem określonych imprez, wydarzeń czy też osób znanych publicznie lub arystokratycznie. Tak więc nie można stosować zamiennie pojęć „sponsor” i „mecenas”, gdyż nie są to synonimy. Podstawową cechą mecenatu odróżniającą go od Sponsoring jest to, iż nie oczekuje on od beneficjanta żadnego świadczenia wzajemnego.

 

Ważnym czynnikiem różniącym obie te działalności jest to, iż mecenas wspiera swego partnera pozostając utajonym lub przynajmniej nie eksponuje tego faktu. Przeciwnie jest w przypadku sponsora, który wspierając innych sam lub przy pomocy sponsorowanego informuje o tym opinię publiczną. Właśnie takie działanie sponsorowanego – czyli informowanie – jest tym obligatoryjnym świadczeniem wzajemnym.

 

Sponsoring trzeba też odróżnić od angażowania się i inwestowania w różne dziedziny, np. sportu czy kultury i prowadzenia działalności gospodarczej w tych właśnie sferach życia. Przedsiębiorca angażujący się w finansowanie prywatnego teatru czy klubu sportowego nie powinien być nazywany sponsorem. Nie oczekuje on bowiem korzyści w postaci promowania swej firmy dzięki sponsoringowi lecz dąży do osiągnięcia zysku z funkcjonowania teatru czy klubu sportowego.

Podobne prace

Do góry