Ocena brak

CO TO JEST SOCJALIZACJA w K.F i do K.F.?

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Proces wchodzenia lub uczestnictwa w K.F poprzez poznawanie, uczenie się i przyjmowanie przez jednostki wartości i wzorów kultury, które wyznaczają jej zachowania. Efektem tego jest wtopienie się jednostki w środowisku oraz wytworzenie postaw, nawyków i przyzwyczajeń. Natomiast socjalizacja w K.F to nabywanie, doskonalenie i utrwalanie nawyków, przyzwyczajeń w toku wychowania, które odnosi się do ciała jako wartości immanentnej lub autotenicznej jednostki.. Desocjalizacja to odejście od sportu i zakończenie kariery sportowej.

Socjalizacja – jest złożonym , narastającym problemem, procesem uczenia się, poprzez, który jednostka nabywa wiedzę, wartości i normy kulturowe ważne w życiu społecznym.

Podobne prace

Do góry