Ocena brak

Co to jest słuch fonemowy?

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

Słuch fonemowy to taka umiejętność, w której dziecko dostrzega i różnicuje opozycje fonologiczne – cechy dystynktywne.

Fonem to wzorzec poznawczy, prototyp istniejący w mózgu każdego człowieka, model, na którego podstawie budowane są głoski.

Głoska to zjawisko fizyczne, które można zobaczyć. To najmniejszy element wypowiedzi dźwiękowej, która nie ma znaczenia. Jest ona reprezentacją fonemu.

Są pewne cechy dźwięków mowy, które niosą ze sobą zmianę znaczenia – to cechy dystynktywne, które są właściwymi cechami fonemów.

Inaczej mówiąc FONEM jest zbiorem cech dystynktywnych (relewantnych), które niosą za sobą zmianę znaczenia /np. szale – sale, półka – bułka/

Podobne prace

Do góry