Ocena brak

Co to jest skala logarytmiczna?

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Bel (B) to jednostka równa logarytmowi dziesięt­nemu stosunku dwóch wartości tej samej wielko­ści fizycznej. 1B odpowiada stosunkowi takich wartość P1 i P2, że log10 (P1/P2) = 1. Skala helo­wa i decybelowa nie jest więc liniowa, a logaryt­miczna. Wzrost natężenia dźwięku o 3 dB ozna­cza podwojenie natężenia. Dźwięk o natężeniu 76 dB jest więc aż czterokrotnie głośniejszy od dźwię­ku o natężeniu 70 dB! 140 decybeli wyznacza tzw. poziom bólu. Dźwięk o natężeniu wyższym od tej granicy powoduje u słyszącego ból.

Podobne prace

Do góry