Ocena brak

Co to jest serwomechanizmy?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Serwo może mieć różne formy. W prostych zasto­sowaniach, jak na przykład kierowanie łodzią, mechanizm może mieć postać niewielkiego elek­trycznego silniczka, z tak dobraną przekładnią zę­batą, by napędzana przezeń oś poruszała się wolno. Na osi mocuje się wał korbowy z korbowodem łączącym oś ze sterem. Obrót koła powoduje wy­chylenie steru, w wyniku czego łódź zmienia kurs.
System opisany powyżej nosi nazwę jednokanałowego, gdyż umożliwia sterowanie zaledwie jednym urządzeniem zamontowanym na modelu. Urządzenia jednokanałowe mogą mieć również nieco bardziej zaawansowaną formę. Zastosowanie bardziej skomplikowanych obwodów nadawczych i odbiorczych pozwala przesyłać ciągi impulsów. Czas pomiędzy nadaniem dwóch kolejnych impul­sów nosi nazwę przerwy. Nadajnik pozwała na zmianę czasu trwania zarówno impulsu, jak i prze­rwy. Odbiornik sprzężony z bardziej zaawansowa­nym technicznie serwomechanizmem pozwala poruszać sterem proporcjonalnie do wychylenia dźwigni sterującej na pulpicie nadajnika. Operator porusza dźwignią, a ster wychyla się o mniej wię­cej taki sam kąt. Jest to tak zwane sterowanie pro­porcjonalne. Serwomechanizmy współczesnych urządzeń do zdalnego sterowania są na tyle zaawan­sowane technicznie, że pozwalają na bardzo pre­cyzyjne sterowanie modelem.

Podobne prace

Do góry