Ocena brak

Co to jest sankcja? Jakie znasz rodzaje sankcji?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Sankcja - kara grożąca za bezprawny i zawiniony czyn wypełniający znamiona określone w dyspozycji prawa karnego.

Podział sankcji:

  • sankcje względnie oznaczone - operują granicami minimum i maksimum kary. Sposób oznaczenia tych granic może być różny. Sankcja może zawierać minimum i maksimum kary (bójka, pobicie).

  • sankcja może podawać tylko maksimum kary

  • sankcja może podawać tylko minimum kary

Dopełnieniem sankcji są przepisy określające ustawowy wymiar danego rodzaju kary. Są one zawarte w części ogólnej KK.

Sąd wymierza karę według swojego uznania - względna ocena sądu.

Sąd musi stosować przepisy i orzeka zgodnie z przepisami - kara bezwzględnie oznaczona.

Sankcje proste - operują jednym wymiarem kary.

Sankcje złożone - operują kilkoma wymiarami kary.

Podobne prace

Do góry