Ocena brak

CO TO JEST RYZYKO NOWATORSTWA (UZASADNIONE RYZYKO)? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ W PRZYPADKU EWENTUALNYCH NEGATYWNYCH SKUTKÓW PRZEPROWADZANYCH EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Osiąganie nowych wartości społecznych jest często związane z ryzykiem wywołania niekorzystnych rezultatów. Uważa się jednak, że w ostatecznym bilansie działania o pewnym stopniu ryzyka są społecznie pożyteczne. Gdyby podejmowanie ryzykownych działań, zwłaszcza eksperymentów, było zabronione lub związane z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej – niemożliwe byłoby np. wypróbowanie owych urządzeń technicznych i nowych metod leczenia, co utrudniłoby postęp w wielu dziedzinach życia. Przyjmuje się więc, że podejmowanie ryzyka nie może pociągać za sobą odpowiedzialności karnej, jeżeli spełnione są pewne warunki. Kwestia dozwolonego ryzyka uregulowana jest w art. 27 KK. Przepis ten wymaga spełnienia następujących warunków, by ryzyko było dopuszczalne:

  • celem działającego jest przeprowadzenie eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego

  • spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze

  • w świetle aktualnego stanu wiedzy oczekiwanie jej osiągnięcia jest zasadne

  • w świetle aktualnego stanu wiedzy zasadne są celowość i sposób przeprowadzenia eksperymentu

Jeżeli w eksperyment zaangażowany jest (jako jego obiekt) człowiek, to warunkiem jego legalności jest zgoda udzielona po należytym poinformowaniu go o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

Podobne prace

Do góry