Ocena brak

Co to jest równina abisalna?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Równiny abisalne w większości są płaskie, o nie-urozmaiconej rzeźbie; znajdują się na głębokości 4000-5000 metrów i zbudowane są głównie ze skał pochodzenia wulkanicznego - bazaltów, przykrytych warstwą różnorodnych osadów. Skała wulkaniczna w swej pierwotnej formie jest nieregularną bryłą o ostrych krawędziach, jednak osadzająca się zwietrzelina konsekwentnie wy­gładza podmorski krajobraz.
Na osady zalegające na dnie oceanu składają się niezliczone ilości szczątków organicznych pochodzących od niewielkich roślin lub zwierząt. Niektóre żyjątka, nawet te mikroskopijnych roz­miarów, unoszące się w wodzie w postaci plank­tonu, mają kredowe szkielety lub muszle zbudo­wane z węglanu wapnia. Stąd dno zbudowane jest głównie ze szkielecików organizmów planktonowych tworzących muły. wapienne. Jaki los czeka takie osady można łatwo zaobserwować na przy­kładzie Białych Klifów w Dover. Te wapienne skały tworzyły dno oceanu, który już dawno temu przestał istnieć.

Podobne prace

Do góry