Ocena brak

Co to jest res cogitans i res extensa według Kartezjusza. Jakie znasz prace Kartezjusza?

Autor /Olaf Dodano /06.07.2011

Kartezjusz wprowadza dualizm duszy i ciała:

  • dusza: rzeczą myślącą ("res cogitans"),

  • ciało: rzeczą rozciągłą ("res extensa").

Res extensa czyli ciało jest automatem (podobnie jak ciało każdego zwierzęcia), z tą tylko różnicą, że mieszka w nim dusza. Ciała mają właściwości geometryczne, dlatego podlegają zmianom mechanicznym. Wszelkie aspekty jakościowe są jedynie naszym subiektywnym obrazem. Tak więc ciało jest dla Kartezjusza maszyną, której tajniki w zupełności może wyjaśnić chemia i fizyka. Świadomie sprowadził on fenomen życia wyłącznie do zjawisk chemicznych i czystej mechaniki. Pierwszy ruch materii (ciał rozciągłych) został udzielony przez Boga - ilość tego ruchu jest zawsze stała (prawo zachowania ruchu).

W swojej teorii poznania Kartezjusz opowiada się zdecydowanie za prymatem rozumu-„res cogitans”: tylko on rozpoznaje idee jasne i wyraźne; zmysły są przydatne życiowo, lecz nie pełnią funkcji poznawczych. W umyśle człowieka znajdują się trojakie idee: wrodzone (człowiek przychodzi z nimi na świat), nabyte (niesione, wytworzone przez kulturę), skonstruowane (przez umysł).

Prace Kartezjusza:

Pierwszym jego ważnym dziełem filozoficznym były „Prawidła kierowania umysłem”, które napisał w latach dwudziestych XVII wieku, a zostały one opublikowane w roku 1701.

Inne ważniejsze jego prace filozoficzne to: „Rozprawa o metodzie”, „Medytacje o pierwszej filozofii”, „Namiętności duszy”, „Człowiek. Opis ciała ludzkiego”, „Listy do księżniczki Elżbiety”.

Podobne prace

Do góry