Ocena brak

Co to jest radioterapia?

Autor /Erka Dodano /31.01.2012

nowotwory, które można uleczyć za pomocą radioterapii bez potrzeby zabiegu chirurgicznego. W innych sytuacjach radioterapię stosuje się przed lub po operacji, by zwiększyć szanse skutecznego wyleczenia.

Celem radioterapii jest zniszczenie nowotworu za pomocą napromieniowania. Jest to możliwe, s ponieważ promieniowanie uszkadza materiał genetyczny komórek nowotworowych, w wyniku czego nie mogą się one dzielić i rozmnażać. Niestety, równocześnie uszkadza się także zdrowe komórki, ale dzięki zdumiewającym możliwościom regeneracyjnym organizmu można bezpiecznie podawać całkiem spore dawki promieniowania - pod warunkiem, że zachowa się wystarczająco wolne tempo.

Radioterapia odbywa się w specjalnym pomieszczeniu o grubych ścianach, podłodze, suficie i oknach. Zapobiega się w ten sposób przedostawaniu się promieniowania na zewnątrz i zabezpiecza zdrowie pracowników szpitala. Pacjent leży na specjalnej kozetce pod urządzeniem do radioterapii.

Przed zabiegiem radioterapeuta dokładnie mierzy położenie guza, aby ustalić najlepszy kąt, lub kombinację kątów, ustawienia maszyny. Następnie obsługa opuszcza pomieszczenie i maszyna zostaje włączona. Bardzo ważne jest, by pacjent zajmował tę samą pozycję przy każdym kolejnym zabiegu. Naświetlanie trwa kilka minut, jest bezbolesne i zazwyczaj odbywa się codziennie przez pięć do sześciu tygodni. Pacjent nie musi być hospitalizowany.

Skutki uboczne

Radioterapia niesie ze sobą skutki uboczne, ale można je zwykle ograniczyć do minimum przy dokładnym nadzorze medycznym. Radioterapia okazuje się też skuteczna przy redukowaniu objawów raka, zwłaszcza bólu, kiedy wyleczenie pacjenta nie jest już możliwe. W niektórych przypadkach można wszczepić implanty radioaktywne w sam nowotwór.

Przy tej metodzie komórki nowotworowe otrzymują bardzo dużą dawkę promieniowania, a otaczająca normalna tkanka jest narażona na nie w niewielkim stopniu. Niestety na razie można to wykonywać tylko w przypadku łatwo dostępnych guzów, jak małe guzy języka i ust oraz niektóre guzy natury ginekologicznej.

Podobne prace

Do góry