Ocena brak

Co to jest radiologia?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Diagnoza nie zawsze jest łatwa, zwłaszcza jeżeli źródło dolegliwości usytuowane jest wewnątrz organiz­mu. Radiologia, dziedzina medycy­ny, w której promienie rentgena wykorzystywane są w celu badania narządów wewnętrznych, to prosta, stosunkowo bezpieczna metoda rozpoznawania chorób.
Ósmego listopada 1895 roku niemiecki pro­fesor fizyki Wilhelm Conrad Roentgen dokonał przypadkowego odkrycia, które przeszło do legendy, a przede wszystkim dało medycynie jedno z najcenniejszych narzędzi dia­gnostycznych - aparat rentgenowski, pozwalający na wgląd do wnętrza ludzkiego ciała.
Dla celów prowadzonego przez siebie ekspery­mentu profesor Roentgen zgasił światło w labora­torium, a urządzenie elektryczne, które akurat ba­dał, osłonił nieprzepuszczającym światła czarnym kartonem. Jednak kiedy podłączył badane urządze­nie do prądu, zauważył lekką poświatę pochodzą­cą z kawałka papieru nasączonego jakimiś związ­kami chemicznymi, który leżał obok na ławce.
Profesor Roentgen odkrył w ten sposób, jak wy­twarzać niewidzialne promienie - nazwał je promieniami X - które nie tylko przeniknęły przez czarny karton, ale sprawiły, że papier świecił. Później odkrył, że promienie z jego aparatu mogą także zaczernić kliszę fotograficzną i wywołać na niej obraz. Natychmiast zaczął badać inne właści­wości nowo odkrytych promieni i stwierdził, że mogą przenikać przez ciała stałe wszelakiego rodzaju - książki, kawałki drewna, a nawet cienki arkusz aluminium. Wyobraźmy sobie jego zasko­czenie, gdy położywszy dłoń na drodze promieni X, po raz pierwszy w życiu ujrzał obraz własnych kości na napromieniowanym papierze. Roentgen zbadał i opisał odkryte przez siebie zjawisko, wska­zał także na możliwości zastosowania promieni X w medycynie. W roku 1901 otrzymał za swe odkry­cie nagrodę Nobla.
Dzisiaj, ponad sto lat od odkrycia niemieckie­go fizyka, promienie X, zwane inaczej promienia­mi rentgena, są powszechnie wykorzystywane w medycynie jako narzędzie diagnostyczne. Wiele szpitali wydaje więcej pieniędzy na wydziały radio­logiczne niż na jakiekolwiek inne. Najnowsza, skomplikowana technologia sprawia, iż prześwie­tlenie jest względnie bezpiecznym i pewnym spo­sobem badania uszkodzonych tkanek i wykrywa­nia chorób w ich początkowym stadium, przy minimalnym dyskomforcie ze strony pacjenta. Daje także możliwość skutecznego monitorowania prze­biegu kuracji.

Podobne prace

Do góry