Ocena brak

Co to jest radioastronomia?

Autor /Rodak Dodano /31.01.2012

Fale radiowe pochodzenia pozaziemskiego zosta­ły odkryte przypadkowo w 1932 roku przez Amery­kanina Karla Jansky'ego, który badał fale radiowe wytwarzane przez wyładowania atmosferyczne. Odkrył silne źródło promieniowania radiowego niedaleko gwiazdozbioru Strzelca, tam gdzie znaj­duje się środek naszej Galaktyki. Prace Grotę Rebera, wykazały, że fale radiowe są emitowane przez całą Galaktykę. Odkrycia te zapoczątkowa­ły rozwój radioastronomii. Urządzenia służące do wykrywania fal radiowych pochodzenia poza­ziemskiego noszą nazwę radioteleskopów.
Radioteleskop składa się z trzech zasadniczych elementów; anteny, wzmacniacza oraz urządzeń wyjściowych. Antena odbiera fale radiowe i przekształcą je w sygnały elektryczne. Sygnały te są następnie wzmacniane, a urządzenia wyjściowe wyświetlają wyniki, bądź gromadzą je do celów późniejszej analizy.

Podobne prace

Do góry