Ocena brak

Co to jest rachunkowość i kto jest użytkownikiem inf. przez nią generowanych?

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Rachunkowość to proces identyfikowania, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych w celu umożliwienia rozsądnego osądu i podjęcia decyzji przez użytkowników informacji. Jest to więc język komunikujący informacje ekonomiczne tym, którzy są zainteresowani działalnością przedsiębiorstwa tzn. Kadrze kierowniczej, potencjalnym inwestorom, pracownikom, kredytodawcom i właścicielowi. Tak więc istnieje wielu użytkowników informacji generowanych przez rachunkowość, którym niezbędne są dane do podejmowania decyzji. Celem rachunkowości jest dostarczanie informacji, jakich oczekują różne grupy odbiorców.

Użytkowników informacji dostarczanych przez rachunkowość można zakwalifikować do dwóch kategorii:

grupa zewnętrzna (głównie poza firmą),

grupa wewnętrzna (w obrębie firmy).

Wyróżnia się dwie dziedziny rachunkowości, które odzwierciedlają potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników informacji rachunkowości.

Rachunkowość finansowa zajmuje się dostarczaniem informacji zewnętrznej grupie użytkowników informacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, natomiast zadaniem rachunkowości wewnętrznej (zarządczej) jest dostarczanie informacji wewnętrznej grupie użytkowników informacji, mając na celu pomoc w podejmowaniu decyzji. Rachunkowość finansowa jest procesem, którego uwieńczeniem jest przygotowanie sprawozdań finansowych dotyczących przedsiębiorstwa jako całości.

Rachunkowość zarządcza ukierunkowana jest na odbiorców wewnątrz organizacji. Jest procesem identyfikowania, mierzenia, analizy i przekazywania informacji o kosztach używanych przez kierowników różnych szczebli do planowania, oceny i kontroli w przedsiębiorstwie. Rachunkowość zarządcza nie musi być poddawana rewizji zewnętrznej, gdyż służy ona poprawie działalności przedsiębiorstwa.

Podział na rachunkowość finansową oraz zarządczą nie oznacza oczywiście tworzenie dwóch oddzielnych systemów rachunkowości. Bowiem punktem wyjścia dla rachunkowości jest wspólny układ dekretowania zaszłości gospodarczych, czyli identyfikowanie poszczególnych zdarzeń gospodarczych.

Podobne prace

Do góry