Ocena brak

Co to jest psychoza maniakalno-depresyjna?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

W zwykłej depresji chory raz czuje się nor­malnie, a raz ogarniają go uczucia depre­syjne. Istnieje jednak inna forma depresji, zwana psychozą maniakalno-depresyjną, choroba o przebiegu cyklicznym, która charakteryzuje się okresowym występo­waniem zespołów faz: manii i depresji. Pomiędzy tymi fazami chory zachowuje się całkowicie normalnie. W fazie mania­kalnej chory niemal nie potrzebuje snu, godzinami mówi bez przerwy, łatwo się irytuje, a jego zachowanie często bywa bardzo nieracjonalne lub nieodpowiedzial­ne. Zachowanie maniakalno-depresyjne często przebiega wedtug dokładnie opi­sanego modelu: na przykład faza manii trwa pięć dni, ostra depresja - siedem dni, łagodna depresja trzy dni, i znowu mania pięć dni i tak dalej. Psychoza maniakalno-depresyjną występuje bardzo rzadko -dotyka przeciętnie osiem osób na tysiąc. Choroba wymaga hospitalizacji, leczy się ją elektrowstrząsami lub farmakologicz­nie, na przykład podając lit, który obniża aktywność komórek nerwowych w mózgu, uniemożliwiając wystąpienie gwałtownych huśtawek nastrojów. Ponad 80% chorych na psychozę maniakalno-depresyjną moż­na skutecznie wyleczyć.

Podobne prace

Do góry