Ocena brak

Co to jest psychologia stosowana?

Autor /Andy Dodano /31.01.2012

Po drugiej wojnie światowej zawód psychologa został ostatecznie zaakceptowany. W 1950 roku powstało Polskie Towarzystwo Psychologiczne, założone przez S. Błachowskiego, najpierw jako Poznańskie Towarzystwo Psychologiczne. Pionie­rami psychologii w Polsce byli między innymi Jan Paweł Władysław Dawid, Aniela Szycówna, Stefan Szuman, Stefan Baley, M. Kreutz i Bronisław Biegeleisen-Żelazowski.
Psychologowie wykorzystują swoją wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów. Przed­stawiciele psychologii wychowawczej starają się zaprojektować najlepsze warunki nauczania w szkole, doradzają też, jakie są najskuteczniejsze sposoby pracy z uczniami, którzy mają kłopoty w nauce. Przedstawiciele psychologii pracy zajmu­ją się zachowaniem ludzi w miejscu pracy w celu stworzenia warunków do jak najbardziej efektyw­nego jej wykonywania. Psychologia rozwojowa prowadzi badania nad etapami rozwoju dziecka, testy i poradnictwo w przypadku, gdy rozwój nie przebiega prawidłowo. Psychologia kliniczna zaj­muje się chorymi psychicznie, cierpiącymi na cho­roby takie jak nerwice, fobie czy depresje.
Podobnie jak psychologia doświadczalna, psy­chologia stosowana także opiera się na teoriach psychologicznych, na przykład terapia pacjentów może wywodzić się z psychologii poznawczej, po­staci behawioralnej, albo też z psychoanalizy.

Podobne prace

Do góry