Ocena brak

Co to jest psychologia eksperymentalna?

Autor /Andy Dodano /31.01.2012

Teorie psychologiczne mogą ulegać zmianom, ale wszystkie badania psychologiczne są oparte na dokładnie kontrolowanych doświadczeniach.
Większość doświadczeń w psychologii prze­prowadza się na większych grupach ludzi lub zwie­rząt wyższych. Każda grupa jest poddawana do­świadczeniom, w których warunki są za każdym razem takie same, różnią się tylko jednym szcze­gółem. Na przykład, aby stwierdzić, czy głośna muzyka źle wpływa na uczenie się, grupa kontrol­na otrzymuje zadanie pamięciowego opanowania listy wyrazów w pokoju, w którym panuje cisza, podczas gdy grupa doświadczalna ma nauczyć się tych samych wyrazów w pokoju, w którym słychać głośną muzykę. Analiza statystyczna pozwala psy­chologom obliczyć, czy różnica w wynikach obu grup jest znacząca.
Współcześni psycholodzy prowadzą doświad­czenia w wielu dziedzinach: percepcji - związanej z tym, co i jak widzimy, słyszymy oraz odczuwamy węchem, smakiem i dotykiem; uczenia się i zapa­miętywania; motywacji - czyli naszymi potrzebami i pragnieniami; osobowością i sposobami jej roz­woju, psychologią społeczną - czyli relacjami międzyludzkimi; oraz psychologią patologiczną - zajmującą się chorobami psychicznymi.
Do badania tych zagadnień psycholodzy wykorzystują różne teorie, między innymi przedstawione wyżej. Na przykład freudyści badający osobowość ludzką uważają, że jest ona zdeterminowana przez silne instynkty, które kształtują przeżycia pierwszych trzech, pięciu lat życia i starają się dociec, jakie przeżycia wieku dziecięcego wpłynęły na taki, a nie inny kształt osobowości. Tymczasem behawioryści uważają, że osobowość jest zbiorem różnych aspektów zachowania, które ulegają wzmocnieniu w dowolnym okresie życia, więc swoje badania opierają na obserwacji i ana­lizie zachowania pacjenta.

Podobne prace

Do góry