Ocena brak

Co to jest przeszczep szpiku kostnego?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Miękki, galaretowaty, ale płynny szpik kostny produkuje nowe komórki krwi, zajmujące się trans­portem tlenu wokół organizmu i zabijaniem zarazków. Podobnie jak nerka, szpik kostny może pochodzić od żyjącego dawcy, na przykład bli­skiego krewnego. Konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu pojawia się zwykle w wyniku wady wrodzonej szpiku lub białaczki.
Powodzenie operacji zależy w dużym stopniu od wysokiej zgodności tkankowej między dawcą a biorcą. Poza normalnym niebezpieczeństwem odrzucenia przeszczepu istnieje inne ryzyko. Nowy szpik zawiera komórki zajmujące się mechani­zmami odpornościowymi, więc i one mogą „odrzu­cić" organizm biorcy.
Po szczegółowych badaniach zgodności tkan­kowej, od dawcy pobiera się pod znieczuleniem część szpiku z kości biodrowej i mostka. Pozostały szpik szybko uzupełnia ubytek.
Szpik biorcy jest poddany działaniu leków i pro­mieni Rtg (radioterapii), które niszczą chore ko­mórki i minimalizują ryzyko odrzucenia przez gospodarza. Zdrowy szpik jest wprowadzony do krwiobiegu, a komórki same znajdują drogę do kości. Przy dobrej opiece szybko powinny się tam zadomowić i zacząć rozmnażać, zastępując pier­wotny, chory szpik.
Po transplantacji dowolnego rodzaju pacjent musi przejść trudny okres rekonwalescencji. Szczególnie ważny w tym czasie jest spokój i od­poczynek, które znacznie zwiększają szanse po­wodzenia przeszczepu.

Podobne prace

Do góry