Ocena brak

CO TO JEST PRZESTĘPSTWO, PRZEDSTAW DEFINICJĘ PRZESTĘPSTWA

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

PRZESTĘPSTWO - czyn zabroniony , zagrożony groźba kary przez ustawę obowiązująca w czasie jego popełnienia , zawiniony , którego społeczna szkodliwość jest wyższa niż znikoma

SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ - wskaźnik zagrożenia jakie niesie za sobą popełnienie czyny zabronionego dla danego układu stosunków społecznych , określane przez ustawodawcę poprzez:

- przypisanie danemu przestępstwu rodzaju i wymiaru kary

- sad dokonuje indywidualizacji stopnia społecznej szkodliwości , rozpatrując konkretna sprawę opierając sie o całokształt , biorąc pod uwagę elementy zawarte w art 115 par 2

- rodzaj i charakter naruszonego dobra

- rozmiar wyrządzonej szkody

- sposób i okoliczności popełnienia czynu

- motywacje sprawcy

- wagę naruszonych przez sprawce obowiązków

- rodzaj naruszonych reguł ostrożności

STOPNIE SPOŁ. SZKODL:

-znikomy

-znaczny

-nieznaczny

Podobne prace

Do góry