Ocena brak

Co to jest przedmiot ochrony (zamachu) i jakie występują w związku z tym podziały?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Przestępstwo jako czyn społecznie szkodliwy godzi w istotne dla społeczeństwa, chronione prawem karnym dobra. Dobra te to np.: zdrowie, życie, własność, wolność, bezpieczeństwo na drogach itd. Te wartości stanowią przedmiot przestępstwa.

Dwie strony pojęcia przedmiotu przestępstwa:

  • patrząc od strony funkcji prawa karnego jest to przedmiot ochrony

  • patrząc od strony treści prawa karnego jest to przedmiot zamachu

W prawie karnym wyróżnia się:

  • ogólny przedmiot ochrony (zamachu) - całokształt dóbr chronionych przez prawo karne;

  • rodzajowy przedmiot ochrony (zamachu) - synteza norm, które chronią analogiczne dobra pod względem rodzajowym (Ustawodawca według niego porządkuje w kodeksie przestępstwa.);

  • indywidualny przedmiot ochrony - dobro na które jest skierowanych zamach przestępny, a które jest przedmiotem ochrony danego przepisu prawa karnego.

Podobne prace

Do góry