Ocena brak

Co to jest pryzmat?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

W XVII w. angielski naukowiec Izaak Newton prowadził badania nad naturą światła. Używał on trójkątnego pryzmatu do rozszczepiania promieni słonecznych na widmo. Zauważył, że przy pomo­cy drugiego pryzmatu widmo może zostać z po­wrotem skupione "i utworzyć wiązkę białego światła. Stanowiło to dowód na to, że białe świa­tło składa się z wielu barwnych promieni.
Pryzmat dwukrotnie załamuje promienie prze­chodzącego przezeń światła - w momencie wej­ścia i w momencie wyjścia. Jednak promienie o różnych barwach załamują się pod różnym kątem - czerwone pod najmniejszym, fioletowe pod największym. Dlatego właśnie składniki bia­łego światła rozchodzą się, kiedy przechodzi ono przez pryzmat.
Zjawisko załamania promieni świetlnych na­zywa się refrakcją, natomiast zjawisko rozszcze­pienia światła nosi nazwę dyspersji. Tęcza pow­staje w wyniku dyspersji promieni słonecznych w kroplach deszczu.

Podobne prace

Do góry