Ocena brak

Co to jest prowizorium budżetowe

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Jest planem gospodarczym finansów państwa, który posiada nieco inny kształt i charakter niż budżet. Jest planem mniej szczegółowym, uchwalanym na miesiąc lub kwartał, przestaje obowiązywać z chwilą wejścia ustawy budżetowej. Celem prowizorium jest usunięcie sytuacji, w której gospodarka miałaby być prowadzona przez pewien czas bez żadnego planu.Prowizorium jest wprowadzane, gdy Rada Ministrów ważnych przyczyn nie mogła przedstawić projektu ustawy budżetowej, we właściwym terminie (3 miesiące). Musi w tym terminie przedstawić prowizorium.

Określa ustawa która zawiera w wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok stosujmy tu przepisy o projekcie ustawy budżetowej.

Podobne prace

Do góry