Ocena brak

Co to jest produkt?

Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011

 

Produkt – dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby.

Klasyfikacja produktów ze względu na sposób wykorzystania produktu przez ostatecznego nabywcę: produkty konsumpcyjne; przemysłowe (zaopatrzeniowe).

Klasyfikacja produktów ze względu na sposób ujawniania się korzyści związanych z ich użytkowaniem: trwałe; nietrwałe; usługi.

Klasyfikacja produktów ze względu na częstotliwość dokonywania zakupów i oczekiwania konsumentów dotyczące warunków zakupów: powszechnego i wygodnego zakupu; wybieralne; epizodycznego zakupu.

Produkty powszechnego i wygodnego zakupu: produkty podstawowe, do których należą często kupowane środki spożywcze czy np. bilety komunikacji miejskiej; produkty nabywane pod wpływem impulsu, do których należą cukierki, gumy do żucia, batony, gazety; produkty nagłej potrzeby – kupowane w przypadku wystąpienia rzadkich sytuacji, np. środki opatrunkowe.

Obejmują produkty kupowane często i rutynowo, bez większego zastanowienia. Cechy tych produktów są znane przed podjęciem decyzji o zakupie. Przy dokonywaniu zakupów tych produktów klientom zależy na ograniczeniu czasu przeznaczonego na zakupy.

Prodkukty wybieralne (okresowego zakupu): produkty, które nabywca kupuje po zastanowieniu, W związku z ich zakupem nabywca gotów jest poświęcić większą ilość czasu aby dokonać dobrego wyboru.

Produkty epizodycznego zakupu: produkty rzadko nabywane przez klientów. Produkty te powinny posiadać pewne niepowtarzalne cechy, które są ważniejszym kryterium przy dokonywaniu zakupu niż cena czy czas poświęcony na dokonanie zakupów.

Rdzeń produktu – podstawowa funkcja produktu.

Elementy wyposażenia produktu: jakość; marka; opakowanie; oznakowanie; gwarancja; usługa posprzedażowa.

Wyposażenie produktu polega na nadaniu mu określonych cech fizycznych oraz na przyznaniu konsumentowi dodatkowych korzyści związanych jego nabyciem. Wyposażenie produktu jest często kryterium decydującym o zakupie, dlatego niezmiernie ważny jest właściwy dobór elementów wyposażenia produktu.

Jakość: zespół cech i właściwości produktu, które pozwalają na zaspokajanie rzeczywistych i przewidywalnych potrzeb konsumenta.

Cechy decydujące o jakości produktu: cechy techniczne (sprawność, wydajność, niezawodność); cechy chemiczne (wartość odżywcza); cechy użytkowe (uniwersalność, funkcjonalność); cechy organoleptyczne (smak, zapach, wygląd, konsystencja, barwa, kształt, temperatura); cechy estetyczne (kształt, dekoracja); cechy ekonomiczne (cena, koszt wytworzenia, koszt eksploatacji).

Czynniki wpływające na jakość produktów: surowiec i materiały stosowane do produkcji; dobry proces technologiczny; odpowiednie stosowanie urządzenia/maszyny do produkcji; umiejętności i kwalifikacje pracowników.

Marka – typowy dla danego produktu lub firmy znak graficzny lub nazwa.

Opakowanie pełni 2 podstawowe funkcje: zabezpiecza produkt przed uszkodzeniem; reklamuje produkt i jego producenta.

Oznakowanie produktu pozwala klientowi na uzyskanie podstawowych informacji o produkcie.

Gwarancja polega na tym, że sprzedawca lub producent pzryjmują na siebie obowiązek naprawy lub wymiany sprzwedanego towaru.

Gwarancja w usługach gastronomicznych: wymiana szamy jak jest za zimna, przypalona, z włosem, muchą albo innym syfem; jeżeli produkt jest zepsuty przed wyznaczonym terminem przydatności do spożycia.

Usługa posprzedażowa: obejmuje takie działania jak dostawa do domu, montaż, dostarczenie częsci zamiennych, wykonanie naprawy. W gastronomii: dostawa do domu; obsługa na wynos.

Cykl życia produktu: okres przebywania produktu na rynku od momentu jego wejścia na rynek do momentu wycofania.

Fazy cyklu produktu: Wprowadzenie (okres niewielkiej sprzedaży i znacznych kosztów ponoszonych na reklamę przy obniżonej cenie / Przedsiębiorstwo ponosi straty ponieważ przychody są niższe od kosztów); Faza wzrostu (okres osiągania bardzo dużych zysków. Podwyższa się cenę produktu, ogranicza się koszty reklamy i promocji, sprzedaż jest bardzo duża i przychody też); Faza nasycenia: (okres ustabilizowanego poziomu sprzedaży, należy stosować reklamę przypominającą i działania promocyjne zachęcające do zakupu produktu, konieczne jest modyfikowanie produktu, zyski są umiarkowane); Spadek (okres ciągłego spadku sprzedaży, ponoszonych strat ponieważ koszty są wyższe niż dochody).

Asortymentzestaw produktów oferowanych do sprzedaży.

Rodzina produktów obejmuje produkty, które zaspokajają określoną potrzebę.

Klasy produktów – produkty, do których wytworzenia zostały zastosowane podobne surowce, technologie i mają podobne przeznaczenie.

Linieprodukty o podobnych cechach, przeznaczeniu.

Artykuł wchodzi w skład linni produktu.

Długość asortymentu: asortyment przedsiębiorstwa można charakteryzować za pomocą jego długości. Długość asortymentu wyraza się liczbą wszystkich produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa.

Spójność asortymentu: asortyment jest spójny, jeżeli wszystkie linie produktów są blisko związane ze sobą pod względem sposobu produkcji, zastosowania czy sposobów dystrybucji.

Strategia produktu – wszystkie działania związane z funkcjonowaniem produktu na rynku.

Strategia produktu polega na: określeniu rodzaju i cech produktu; wyposażenie oferowanych produktów; szerokość i głębokość asortymentu oferowanych produktów; działania związane z wprowadzeniem nowego produktu na rynek; doskonalenie produktu; wycofywanie produktu z rynku.

Firmy w zależności od rodzaju oferowanych produktów stosują dwie strategie produktu:

Masowej produkcji: pozwala na obniżenie kosztów, dzięki czemu można zaoferować produkty po niskich cenach. Niskie ceny i duża sprzedaż kształtują z reguły wysokie zyski. W tej strategii nie kieruje się produktu do konkretnej grupy odbiorców lecz do wszystkich nabywców występujących na rynku.

Segmentacji rynku

Podobne prace

Do góry