Ocena brak

Co to jest prawoznawstwo

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

To zespól nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz poglądy na państwo i prawo (nauki prawne). Prawoznawstwo w okresie, gdy nauki były mniej rozwinięte określano jako jurysprudencję- naukę prawa. Ponieważ teraz możemy wyróżnić wiele dyscyplin, termin jurysprudencja stal się niewystarczający. Używa się więc określenia prawoznawstwo.

Geneza prawoznawstwa - o powstaniu zadecydowały czynniki praktyczne, potrzeba nakazów i zakazów, nadawania im mocy wiążącej; prawoznawstwo jest uważane za pewną sztukę, z instytucjonalnego spojrzenia prawo należy do najstarszych wydziałów (obok filozofii, teologii i medycyny). Cele prawoznawstwa

  • - pierwotny

  • - poznawczy,

  • - wtórny

  • - praktyczny

  • - umiejętność stosowania prawa.

Funkcje prawoznawstwa- wynikają z tego, że jest ono częścią kultury społeczeństwa, częścią systemu kontroli społeczeństwa; część kultury, regulator i kontroler życia społecznego.

Prawo występuje w postaci nakazów i zakazów, twórcy norm posługują się specjalnym językiem; stąd przymus poznania tego języka.

Język prawny- język tekstów prawnych, np. konstytucji.

Język prawniczy- język o tekstach prawnych, język praktyki prawniczej, wiedzy o prawie, profesjonalny język o tekstach prawnych. Język prawny i prawniczy operuje wypowiedziami opisowymi i ocennymi.

Podobne prace

Do góry