Ocena brak

Co to jest poziom istotności?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

- prawdopodobieństwo odrzucenia prawdy, prawdziwej H, dobrze gdy jest jak najmniejsze. Ryzyko błędu I rodzaju, że przedział ufności nie zawiera szacowanego parametru.

Określa max ryzyko błędu, jakie badacz jest w stanie zaakceptować. Wybór wartości zależy od badacza, natury problemu i od tego, jak dokładnie chce on weryfikować swoje hipotezy, najczęściej przyjmuje się =0,05; =0,01. Im niższe , tym niższa precyzja oceny, a większy przedział ufności.

Podobne prace

Do góry