Ocena brak

Co to jest pompa wyporowa?

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Pompa Bolsena jest przykładem tzw. pompy wypo­rowej. Oznacza to, że przy każdym ruchu tłoka jest przemieszczana pewna objętość cieczy lub gazu. W pompach tych stosuje się tak zwane zawory zwrotne, które pozwalają wyłącznie na jedno­kierunkowy przepływ wody.
Typową pompą wyporową tłokową jest pomp­ka rowerowa. Przy każdym pchnięciu tłoczka powietrze zostaje wtłoczone do dętki, lecz gdy pociągamy tłoczek z powrotem, zawór zwrotny uniemożliwia napływ powietrza z dętki do cylin­dra. Ciśnienie wewnątrz cylindra spada i do wnę­trza zasysane jest powietrze. Zostanie ono wtło­czone do dętki przy następnym pchnięciu tłoka. Powietrze jest wtłaczane do dętki tylko podczas pchnięć tłoka. Pompy charakteryzujące się tą wła­snością noszą nazwę pomp pojedynczego działania. Działały tak zarówno niewielkie pompki ręczne, jak i giganty służące do odwadniania kopalń bądź utrzymywania stałego poziomu wody w kanałach.
Pompy wyporowe mogą być projektowane tak, by tłoczyły płyn podczas obu ruchów tłoka - są to pompy podwójnego działania. Tu płyn znajduje się po obu stronach tłoka. Wyposaża sieje w dodat­kowe zawory oraz uszczelnienie w miejscu, gdzie popychacz tłoka wchodzi do wewnątrz korpusu pompy. Pompy tłokowe wyposażane są z reguły w zawór bezpieczeństwa, uniemożliwiający wzrost ciśnienia wewnątrz ponad określoną wartość.

Podobne prace

Do góry