Ocena brak

CO TO JEST POMOCNICTWO? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY OKREŚLANE ZACHOWANIE ZAKFALIFIKOWAĆ, JAKO POMOCNICTWO

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Art. 18 § 3 kodeksu karnego Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Art. 19 § 1 kodeksu karnego.

Podobne prace

Do góry