Ocena brak

Co to jest polimeryzacja bezpośrednia?

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

W procesie polimeryzacji strąceniowej monomer jest najpierw rozpuszczany w rozpuszczalniku. W wyniku polimeryzacji powstaje związek nie­rozpuszczalny, który wytrąca się z roztworu jako osad. Polimeryzacja rozpuszczalnikowa z kolei wytwarza polimer rozpuszczalny, który pozostaje w roztworze. Podczas polimeryzacji w zawiesinie monomer ma postać maleńkich kropelek (zawie­siny) znajdujących się w wodzie. Z kolei przy pro­cesie polimeryzacji emulsyjnej dodaje się specjal­ny detergent zwany emulgatorem, który pomaga rozprowadzić monomery w rozpuszczalniku. Żadnego rozpuszczalnika nie używa się przy poli­meryzacji w masie. Obecne są wtedy tylko mono­mer i niezbędne katalizatory.
W procesach polimeryzacji bezpośredniej wy­twarza się materiały, takie jak polietylen i polisty­ren (polimeryzacja w masie), polipropylen (poli­meryzacja strąceniowa) czy polichlorek winylu (polimeryzacja w zawiesinie bądź emulsyjna).

Podobne prace

Do góry