Ocena brak

Co to jest podtlenek azotu zwany gazem rozweselającym?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Podtlenek azotu - zwany „gazem rozweselają­cym" - zsyntetyzował po raz pierwszy w 1772 roku Joseph Priestly. Później doświadczenia nad nar­kotycznymi własnościami tego gazu prowadził w 1799 roku Humphry Davy. Eksperymenty z pod­tlenkiem azotu prowadził także Michael Farady, jeden z najwybitniejszych fizyków XIX wieku. Jednak w owym czasie nikt nie pomyślał o wyko­rzystaniu tego odkrycia w chirurgii.
Tymczasem w latach 40. XVIII wieku w Wiel­kiej Brytanii i USA modne stały się przyjęcia, któ­rych uczestnicy wdychali podtlenek azotu, wywo­łujący stan euforii. Wtedy właśnie amerykański dentysta Horace Wells wpadł na pomysł przepro­wadzenia ekstrakcji zęba u pacjenta znajdującego się pod wpływem podtlenku azotu. Próba nie po­wiodła się, a Wells porzucił swoje doświadczenia po śmierci jednego z pacjentów.

Wkrótce na modnych przyjęciach miejsce „gazu rozweselającego" zajął eter, płyn bardzo łatwo parujący, używany wtedy jako rozpuszczalnik. Był

Podobne prace

Do góry