Ocena brak

Co to jest podsłuch telefoniczny?

Autor /Mira Dodano /31.01.2012

Podsłuch rozmów telefonicznych w swej prostszej formie polega na niewidocznym podłą­czeniu przedłużenia linii telefonicznej, do której dołącza się urządzenie umożliwiające słuchanie bądź automatyczne nagrywanie prowadzonych roz­mów. Aparaturę taką umieścić można na przykład w sąsiednim pokoju hotelowym. Takie urządzenie łatwo wykryć, dlatego często podłączone jest do linii w skrzynce przyłączeniowej na zewnątrz budynku. Po odnalezieniu odpowiedniej linii, na której prowadzone rozmowy mają być podsłuchi­wane, łączymy ją z inną linią wewnątrz bądź na zewnątrz budynku. Można także połączyć dodat­kowe kable łączące odsłuchiwaną linię z aparatem podsłuchowym. Jeśli zakładany jest legalny pod­słuch (na przykład przez policję) i operator telefo­niczny jest o nim powiadomiony, to bez kłopotu można połączyć podsłuchiwaną linię z aparatem umieszczonym w dowolnym miejscu.
Podobnie jak w wypadku podsłuchiwania za pomo­cą mikrofonu także i podsłuch telefoniczny może być realizowany za pośrednictwem radia. Nadajnik jest zasilany przez linię telefoniczną, a zatem urzą­dzenie takie może działać dowolnie długo. Nadaj­nik można zainstalować w skrzynce przyłączenio­wej, daleko od aparatu osoby podsłuchiwanej. Niekiedy jednak umieszcza się go wewnątrz apa­ratu, a sznur przyłączeniowy służy za antenę. Oczy­wiście odbiornik można umieścić w dowolnym miejscu w pobliżu nadajnika.
Rozwój technologii spowodował, że podsłuchi­wanie rozmów telefonicznych stało się wyjątko­wo proste. Rozmowy prowadzone przez sieć komórkową, bądź przez telefony bezprzewodowe pracujące w normalnej sieci można podsłuchać za pomocą odpowiednio dostrojonego odbiornika radiowego. Rozmowy transmitowane poprzez sate­lity telekomunikacyjne są natomiast możliwe do odebrania za pomocą anteny satelitarnej.

Podobne prace

Do góry