Ocena brak

Co to jest płynność finansowa przedsiębiorstwa

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Płynność finansowa pokazuje zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, tzn. tych, które są płatne w przeciągu roku. W tym celu firmy wykorzystują te zasoby płynne, a więc te aktywa bieżące, które mogą być szybko zamienione na gotówkę.

Płynność firmy jest zwykle powiązana z jej pozycją w zakresie przepływu środków pieniężnych. Toteż analiza płynności finansowej może być prowadzona na podstawie:

a)strumieni przepływów środków pieniężnych w okresie, za który sporządzono rachunek wyników,

b)stanów w zakresie środków obrotowych i zobowiązań płatniczych (początek i koniec okresu sprawozdawczego).

Rachunki płynności sporządzone na bazie strumieni środków pieniężnych pokazują źródła pochodzenia środków pieniężnych oraz kierunku ich rozdysponowania dotyczą działalności przedsiębiorstwa w danym okresie.

Podobne prace

Do góry