Ocena brak

Co to jest plan strategiczny, pojęcie i zasady jego sporządzania

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Jest to całościowy plan organizacji dotyczący alokacji zasobów i priorytetów potrzebnych do realizacji celów strategicznych. PS na drodze dekompozycji jest powiązany z planem taktycznym, ten zaś z planem operacyjnym. PS są długookresowe (od 5 do 10 lat, niekiedy więcej). Zasady sporządzania:

1. sformułowanie problemu (określenie celów strategicznych i taktycznych);

2. analiza sytuacji problemowej-określenie ograniczeń, określenie zbioru działań potrzebnych do realizacji założonych celów, określenie metody oceny uzyskanych rezultatów;

3. opracowanie planu wyboru optymalnej strategii realizacji założonych celów;

4. weryfikacja przedstawionej propozycji pod kątem prawdopodobieństwa realizacji założonych celów, ograniczeń i odpowiedzi na pytanie, czy należy realizować przedstawiony plan?

5. realizacja

Podobne prace

Do góry