Ocena brak

CO TO JEST PIENIĄDZ?

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

Jedna z definicji pieniądza, której autorem jest Schmölders brzmi następująco:

Pieniądz to udokumentowane przyrzeczenie wartości o ogólnej ważności przy czym jego obszar ważności jest ograniczony kręgiem wspólnoty płatniczej.

Pieniądz występuje w gospodarce po pierwsze w postaci zasobu, po drugie w postaci strumienia, po trzecie jest też wykorzystywany jako miara w procesach produkcyjnych (do ustalenia wielkości ponoszonych nakładów i uzyskiwanych produktów, ale również w procesach konsumpcji indywidualnej i zbiorowej; ta ostatnia czynność (mierzenie) nie wymaga rzeczywistej obecności zasobów pieniężnych.

Pieniądz nie jest niezbędnym warunkiem utrzymania stosunków ekonomicznych, jest natomiast do tego celu bardzo przydatny. Powstanie pieniądza wywodzi się z ludzkiej potrzeby uproszczenia wymiany towarowej, a także z przyczyn kultowych oraz społecznych. Pieniądz występuje w dwóch podstawowych formach:

1. gotówkowy - obejmujący pieniądz papierowy oraz monety zdawkowe (bilon).

2. pieniądz bezgotówkowy (wkładowy). Jest to pieniądz księgowy, którego szczególną postacią jest pieniądz komputerowy. Pieniądz bezgotówkowy istnieje tylko w formie zapisów księgowych (uznania lub obciążania odpowiednich kont) i nie jest związany z żadnymi znakami pieniężnymi.

Podobne prace

Do góry