Ocena brak

CO TO JEST PARTIA POLITYCZNA?

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Jest około 300 definicji.

* Najstarsza z 1770 roku – E. Burke’a – „partia jt zjednoczeniem ludzi, którzy wspólnym wysiłkiem dążą do osiągnięcia jakiegoś celu zbiorowego, co do którego, ze względu na jakąś specyficzną cechę lub wspólną im zasadę, są zgodni”. Jt to definicja idealistyczna, zawarta w normatywizmie.

* 1787 r. – James Madison – nie pisał o partii, używał pojęcia fakcja – „fakcja to zespół obywateli należących bądź do mniejszości, bądź do większości, którzy są złączeni i poruszeni przez wspólny bodziec namiętności lub interesów odmiennego od namiętności i interesów innych obywateli lub też od zagregowanego interesu społeczeństwa”.

* Wg ustawy o partiach politycznych: partia polityczna to dobrowolna organizacja, występująca pod określoną nazwą i stawiająca sobie za zadanie udział w życiu publicznym poprzez wywieranie wpływu metodami demokratycznymi na kształt polityki państwa lub sprawowaniu władzy publicznej.

* Wg Antoszewskiego i Herbuta: partia polityczna to dobrowolna organizacja uczestnicząca w wyborach oraz biorąca udział w selekcji kandydatów zasiadających następnie w ciałach legislacyjnych, a pośrednio również biorąca udział w selekcji kandydatów zajmujących później stanowiska w ciałach wykonawczych. W ten sposób partia polityczna daje wyraz swemu dążeniu do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej.

Podobne prace

Do góry