Ocena brak

CO TO JEST PAŃSTWO? JAKIE ZNASZ TYPY SYSTEMÓW PAŃSTWOWYCH?

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Państwo stanowi grupę celową, ściśle związaną z pewną ramą przestrzenną jaka jest terytorium. Grupę tą tworzą zamieszkujący na danym terytorium ludzie. Realizację celów państwo zapewnia sobie groźbą użycia w stosunku do swoich członków lub wrogów zewnętrznych siły fizycznej. Wśród celów realizowanych przez państwo najważniejszy to utrzymanie wewnętrznej spójności i ładu w grupie oraz obrona jej przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Typy systemów państwowych:

- Demokratyczne: władza ludu, to ustrój w którym władza nominalnie lub faktycznie należy do wszystkich członków danej społeczności i jest sprawowana w ich interesie.

- Liberalne: to zespół poglądów składających się na doktrynę ekonomiczno polityczną głoszącą zasadę walki konkurencyjnej, wolnej od ingerencji państwa

- Totalitarne: totalitaryzm to system organizacji państwa polegający na dążeniu i realizowaniu przez państwo całkowitej kontroli nad wszystkimi dziedzinami życia społecznego, kulturalnego i politycznego

Podobne prace

Do góry