Ocena brak

Co to jest osobowość?

Autor /Greg Dodano /31.01.2012

Jeden z problemów dotyczących „osobowości" polega na tym, że ludzie mają odmienne poglądy na temat znaczenia tego słowa. Wiele słowników psychologicznych twierdzi, że terminu „osobowość" nie można wyjaśnić. Jest stosowany w zbyt wielu rozmaitych kontekstach, a jego znaczenie jest zbyt szerokie i nieuchwytne.

Ze względu na brak porozumienia w tej kwestii, nie może dziwić, że istnieje też wiele różnych teorii dotyczących natury osobowości i jej rozwoju. Opierają się one na złożonych aspektach psychoanalizy, behawioryzmu, psychologii społecznej oraz uczenia się kognitywnego i laikom trudno je czasem zrozumieć.

Teorie psychoanalityczne wywodzą się z prac słynnego Austriaka, Zygmunta Freuda. Sugerował on, że podstawowe cechy osobowości jednostki określają się bardzo wcześnie, prawdopodobnie podczas pierwszych pięciu lat życia. Wpływają na nie takie doświadczenia jak karmienie piersią, spożywanie stałych pokarmów, nauka korzystania z toalety i uczucia związane z płciowością. Stopniowo te przeżycia zostają zintegrowane lub połączone i osobowość rozwija się i zmienia przez całe dzieciństwo, aż do wieku dojrzałego.

Współczesne odłamy tych teorii podkreślają sposób, w jaki dzieci odnoszą się do siebie nawzajem i do dorosłych, jak nawiązują przyjaźnie, jak odnoszą się do wrogów i jak pasują do określonej kultury czy społeczności.

Podobne prace

Do góry