Ocena brak

CO TO JEST OSOBA FIZYCZNA I JAKIE POSIADA ZDOLNOŚCI

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Osobą prawną jest człowiek. Każdy człowiek od momentu urodzenia, aż do śmierci posiada zdolność prawną, czyli możliwość występowania podmiotu w stosunkach cywilno – prawnych.

Od zdolności prawnej, należy odróżnić zdolność do czynności prawnej, czyli możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań za pomocą czynności prawnych.

Wyróżniamy:

  • pełna zdolność do czynności prawnych, dotyczy osób, które uzyskały pełnoletność

  • ograniczoną zdolność do czynności prawnych dotyczy osób od 13 do 18 roku życia i częściowo ubezwłasnowolnionych

  • brak zdolności do czynności prawnych dotyczy osób do 13 roku życia i całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Ubezwłasnowolnienie jest to pozbawienie praw i obowiązków poprzez orzeczenie sądu, dotyczy to osób dotkniętych chorobą psychiczną niedorozwojem.

Ubezwłasnowolnienie całkowite pozbawia osobę fizyczną zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnione całkowicie mogą być osoby, które posiadały pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Zaginięcie osoby fizycznej pociąga za sobą poważne powikłania życiowe i prawne przede wszystkim dla członków rodziny. Z tego powodu zaginiony może być uznany za zmarłego poprzez orzeczenie sądu, jeżeli upłynęło 10 lat od jago zaginięcia (5 lat, jeżeli posiadał 70 lat).

Inne okresy wymagane są w związku z katastrofami statków lub samolotów.

Podobne prace

Do góry