Ocena brak

Co to jest odlewnictwo?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Odlewanie w swej najprostszej od­mianie polega w zasadzie na kształ­towaniu elementów metalowych, które będą łatwe w dalszej obróbce. Bardziej zaawansowane technologie odlewnicze umożliwiają produkcję precyzyjnych części metalowych.
Odlewanie może być procesem prostym, bądź skomplikowanym. Wszystko zależy od tego, jaki kształt pragniemy uzyskać i jaki materiał obrabiamy. Zwykle roztopiony metal zestala się w odpowiedniej formie.
W stosunkowo prosty sposób można wykony­wać gipsowe odlewy śladów buta bądź opony pozo­stawionych w mokrej gliniastej glebie. By wykonać odlew, najpierw usuwa się z odciśniętego śladu drobne cząsteczki brudu, a dookoła wykonuje się drewniany szalunek. Następnie przygotowuje się roztwór gipsu, który wlewany jest w tak wykonaną formę. Gips zastyga w formie odpowiadającej kształtowi przedmiotu, który pozostawił ślad. Specjaliści policyjni wykonują czasami podobne odlewy, by pomogły one zidentyfikować ludzi i pojazdy, które zostawiły ślady na miejscu popeł­nienia przestępstwa.
Surowe odlewy o nieskomplikowanych kształ­tach wykonywane w odlewni ze świeżo wytopio­nego metalu nazywane są wlewkami. Stanowią one surowiec dla wielu innych zakładów przemysło­wych. Można je stopić i ponownie użyć do wyko­nania bardziej skomplikowanych odlewów. Równie proste, lecz nieco precyzyjniej ukształtowane wlew­ki są materiałem wyjściowym do dalszej obróbki mechanicznej. Przykładowo żelazne taśmy odlewa się po to, by w procesie kucia i wyginania wytwo­rzyć z nich tzw. żelazo zgrzewne. Wlewki są zwy­kle odlewane w metalowych formach. Bardzo roz­powszechnione, szczególnie w stalownictwie, są formy żeliwne. Innym metalem często wykorzysty­wanym do budowy form odlewniczych jest miedź. Ma ona jednak dosyć niską temperaturę topnienia, stąd formy miedziane muszą być chłodzone wodą.

Podobne prace

Do góry