Ocena brak

Co to jest odlewanie kokilowe?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Wiele detali ze stopów aluminium, cynku oraz magnezu otrzymuje się w procesie odlewania kokilowego, gdzie używa się trwałych form odlewni­czych. Roztopiony metal może być do kokil nale­wany, i wtedy mamy do czynienia z odlewaniem grawitacyjnym, bądź też wtryskiwany pod ciśnie­niem - odlewanie ciśnieniowe.
Odlewanie grawitacyjne jest stosowane przy produkcji dużej liczby niewielkich i prostych odle­wów. Jest ono w zasadzie podobne do odlewania w formie piaskowej. Nie jest to odpowiednia meto­da do uzyskiwania skomplikowanych odlewów. Z kolei odlewanie ciśnieniowe jest idealną meto­dą wykonywania skomplikowanych i delikatnych części silników spalinowych i innych precyzyjnych urządzeń. Technologia ta może pod względem dokładności wykonania konkurować z metodą tra­conego wosku.

Podobne prace

Do góry