Ocena brak

Co to jest normalność?

Autor /Star Dodano /31.01.2012

Zdefiniowanie „normalności" nastręcza ciągle poważne problemy. Wszyscy mamy swoje fobie, dziwactwa i małe „odchylenia od normy". Każdy z nas zna takie sytuacje, z którymi trudno jest mu sobie poradzić i w których reaguje „inaczej niż zwykle", na przykład bardziej nerwowo. Granica między zachowaniem normalnym i nienormalnym jest więc bardzo trudna do ustalenia.

Na przestrzeni wieków zmieniał się też stosunek do osób zachowujących się „nienormalnie". Czasami uznawano ich za „szaleńców", zamykano w lochach i poddawano torturom, innym razem twierdzono, że są oni nawiedzeni i czczono jako świętych. Także w naszych czasach nie istnieje uniwersalna definicja normalności i w różnych częściach świata istnieją odmienne poglądy na temat tego, co jest normalne, a co nienormalne. Normalność jest definiowana zgodnie z konwencjami panującymi w danej społeczności, zatem każdy, kto nie chce lub nie potrafi podporządkować się normom społecznym, może zostać uznany za nienormalnego. Takie samo zachowanie w innej społeczności zostałoby potraktowane za nie odbiegające od normy.

Najczęściej za choroby psychiczne uznaje się te zaburzenia funkcjonowania naszego umysłu, które wpływają na zdolność do racjonalnego myślenia. Pojęcie „upośledzony umysłowo" lub „niedorozwinięty umysłowo" odnoszą się do braku postępów w rozwoju umysłu i zazwyczaj nie są uznawane za chorobę psychiczną. Migrena czy epilepsja, choć ich podłożem jest zaburzenie funkcji mózgu, co może okresowo wpływać na zachowanie pacjenta, w zasadzie nie zmniejszają możliwości racjonalnego myślenia.

Podobne prace

Do góry