Ocena brak

Co to jest neutron?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

J. J. Thomson (1856-1940), odkrywca elektronu, stwierdził, że istnieją dwa izotopy neonu, gazu szlachetnego, który nie jest radioaktywny. Odkrycie to potwierdził jego student F.W. Aston (1877-1945), który wykazał, że izotopy te mają masy atomowe zbliżone do 20 i 22.
Cięższy izotop stanowił około 10% naturalnie występującego gazu, co doskonale pasowało do obserwowanej masy atomowej neonu. Potem odkryto jeszcze trzeci izotop tego gazu o masie ato­mowej 21, jednak stanowił on zaledwie 0,25% naturalnego neonu, Aston odkrył wkrótce dwa izo­topy chloru, o masach 35 i 37. Stopniowo okazało się, że prawie wszystkie pierwiastki posiadają różne izotopy, niektóre z nich zaś są radioaktywne.
Ostateczne rozwiązanie kwestii izotopów nastą­piło w 1930 roku, gdy niemiecki fizyk Walther Bothe (1891-1957) ogłosił odkrycie nowego rodza­ju promieniowania, bardzo przenikliwego, otrzy­mywanego w czasie bombardowania berylu cząst­kami alfa. Anglik James Chadwick (1891-1974) stwierdził, że nowe cząstki mają masę zbliżoną do masy protonu, są jednak pozbawione ładunku elek­trycznego. Chadwick nadał nowej cząstce zapro­ponowaną wówczas nazwę - neutron. Odkrycie neutronu spowodowało natychmiastową przebu­dowę modelu budowy jądra atomu. W jego skład wchodzą protony (równe co do ilości elektronom krążącym na orbitach wokół jądra), których licz­ba określa liczbę atomową. Oprócz tego w jądrze znajdują się także neutrony, które decydują o masie atomowej. Izotopy różnią się więc ilością neutro­nów w.jądrze.

Podobne prace

Do góry