Ocena brak

Co to jest myślenie twórcze?

Autor /Werka Dodano /31.01.2012

Jednym z aspektów nie docenionych w klasyfikacji Thorndike'a była twórczość. w latach pięćdziesiątych naszego stulecia J. P. Guildford, niezadowolony z istniejących metod badania inteligencji, poprowadził swoje własne prace naukowe oparte na myśleniu dywergentnym i konwergentnym. Myślenie konwergentne zdefiniował jako zdolność jednostki ludzkiej do podania „oczekiwanego" rozwiązania problemu, a myślenie dywergentne, czyli twórcze, jako zdolność do wymyślenia „nieoczekiwanego" rozwiązania.

„Nieoczekiwane" w tym sensie nie ma oznaczać „złe". Wspomniany wcześniej Edward de Bono prowadził wiele eksperymentów, zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, nad sposobem, w jaki ludzie wykorzystują swoją inteligencję, czyli w jaki sposób myślą. W swoich publikacjach poświęconych temu zagadnieniu propagował ideę „nieoczekiwanych rozwiązań", które nazywa myśleniem lateralnym - wykorzystaniem twórczej strony inteligencji. Argumentuje on, że dzieci są niemal zawsze lepsze w myśleniu twórczym od dorosłych, których inteligencja została już wtłoczona w pewne ramy, a siły twórcze stłamszone przez konwencjonalne metody edukacyjne.

W książce Dzieci rozwiązują problemy de Bono cytuje odpowiedzi dzieci, którym przedstawiono problem, jak szybciej budować domy. Wiele rysunków dowodziło myślenia konwencjonalnego, ale jedno dziecko zaproponowało nadmuchanie olbrzymiego balonu „pokrytego od wewnątrz ładną tapetą", spryskanie go betonem w sprayu i wycięcie takich otworów, jak okna i drzwi. Takie postępowanie jest dokładnie odwrotne od stosowanych tradycyjnie technik budowlanych, ale podobny system faktycznie został wprowadzony w życie.

W roku 1971 R. B. Cattell także twierdził, że istnieją dwa rodzaje inteligencji, które określał jako płynny i skrystalizowany. W wyniku swoich badań odkrył, że dziecko z płynną inteligencją potrafi jakoś ominąć wyuczone lub oczekiwane rozwiązanie problemu i podać rozwiązanie twórcze i nieoczekiwane. Z drugiej strony dziecko z inteligencją skrystalizowaną potrafi podać gotowe rozwiązanie problemu, ale nie podejmie próby wymyślenia czegoś nowego.

Podobne prace

Do góry