Ocena brak

Co to jest motywacja i jak motywować pracowników?

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Motywacja – stan gotowości psychicznej pracowników do podejmowania działań korzystnych dla organizacji.

- podstawowe podejścia do motywowania w zarządzaniu:

Do motywowania można używać bodźców materialnych i niematerialnych.

Zasada „kija i marchewki”zasady wprowadzania systemów nagród i kar:

 •  
  • zapoznanie pracowników z systemem kar i nagród

  • uzyskanie akceptacji w/w systemu przez uczestników organizacji, których on dotyczy

  • nagrody powinny być atrakcyjne, kary surowe

  • wprowadzenie systemu gradacji nagród i kar

  • konieczne jest szybkie wzmacnianie zachowań

  • konsekwentność stosowania systemu

  • kary i nagrody powinny być dostosowywane do osobowości danego pracownika

Podobne prace

Do góry