Ocena brak

Co to jest misja przedsiębiorstwa?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Misja przedsiębiorstwa jest kategorią gospodarczą, określającą w postaci bardzo ogólnej deklaracji filozofię firmy.

Deklaracja następuje po analizie możliwości rynkowych, ale przed analizą SWOT.

Misja spełnia 5 podst. funkcji:

1.funkcja ukierunkowująca –misja traktowana jest jako punkt odniesienia wszystkich działań

2.funkcja stabilizująca

3.funkcja uwiarygodniająca

4.funkcja integrująca - jeśli misja deklaruje wartości, które są cenne dla zatrudnionych w firmie, które mogą być uznane za powód do dumy i źródło zbiorowej identyfikacji z przedsiębiorstwem –to prowadzi do rzeczywistej integracji pracowniczych.

5.funkcja inspirująca misji – dobrze sformułowana misja powinna inspirować do doskonalenia firmy we wszystkich obszarach, pobudzać wśród pracowników inicjatywę na rzecz doskonalenia własnej pracy i funkcjonowania organizacji.

Najbardziej typowe składniki misji to: klienci i ich potrzeby; produkty i usługi; filozofia działania; troska o pracowników; więzi ze społeczeństwem.

Podobne prace

Do góry