Ocena brak

Co to jest mikroelektronika?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Dziś mikroelektronika i przemysł komputerowy przezywają nie­zwykły rozwój. Niektóre potrzeby ludzkości, na przykład tańsza i bezpieczniejsza energia, pozosta­ną jednak długo nie zaspokojone.
Współczesne komputery działają z pręd­kością wielokrotnie przewyższającą sprawność maszyn z najbardziej szalo­nych snów inżynierów pracujących nad pierwszy­mi urządzeniami cyfrowymi. Wydajność kompu­tera elektronicznego jest jednak ograniczona prędkością przepływu elektronów przez jego obwody. By przełamać tę barierę, należałoby stwo­rzyć maszynę, w której zastosowano by promienie światła poruszające się w obwodach optycznych. Pierwszy komputer optyczny został zademon­strowany w styczniu 1993 roku przez Harry'ego Jordana oraz Vincenta Heuringa z Centrum
Optoelektronicznych Systemów Komputerowych na Uniwersytecie Stanu Kolorado. Maszyna ta, zna­na jako szeregowy komputer optyczny, mieściła się na biurku, a poplątane wiązki światłowodów upodobniały ją do wczesnej centrali telefonicznej.
Ten wczesny model mógł przechować zaledwie 128 bajtów danych, co wystarczało na przeprowa­dzenie zaledwie najprostszych obliczeń.

Znacznie bardziej przydatną zdobyczą optyki ostat­niej dekady jest produkcja implantów soczewki oka. Są one chirurgicznie umieszczane wewnątrz oka celem korekcji wad wzroku. Wielu ludziom wszczepiono już implanty, które zastępują całko­wicie już niewydolną naturalną soczewkę. Nowy typ implantu zakłada się na chorą soczewkę oka. Soczewka Fresnela jest bardzo cienka i płaska. Skupia światło za pomocą naciętych koncen­trycznie rowków.

Podobne prace

Do góry